Det kjente natur- og bildemagasinet National Geographic har skrudd av muligheten til å dele bilder via Instagram.

Annonse


Kutter ut Instagram

I går kom meldingen om at Instagram endrer reglene sine.

Endringen ble av mange tolket slik at Instagram nå nærmest kan bruke opphavsbeskyttede bilder som de vil.

– Svært bekymret
Nå fjerner det kjente natur- og bildemagasinet National Geographic muligheten til å dele bilder via den Facebook-eide tjenesten.

sin egen Instagram-profil skriver de dette:

Annonse
Vi er svært bekymret over den retningen de foreslåtte nye reglene, og hvis de blir stående ved lag kan vi komme til å legge ned kontoen vår.

Håper de snur
Kontoen er med andre ord fortsatt oppe, men muligheten til å dele bilder via den er midliertidig opphevet.

Med dette signaliserer National Geographic kanskje at de har et håp om at Instagram snur.

Innrømmer forvirrende språk
Håpet er kanskje berettighet, for nå ser det ut som det er bevegelse i Instagram-leiren.

I kjølvannet av alle reaksjonene mot de nye reglene har Instagram innrømmet at formuleringene er uklare og forvirrende.

– Vi hører på dere
Instagrams egen blogg skriver med-grunnleggeren Kevin Systrom at han hører på brukerne.

Samtidig forsikrer han at bildene som deles via Instagram ikke kan selges til tredjepart for bruk for eksempel i reklame.

Dette på tross av at det er akkurat slik brukerne nå tolker reglene.

Samme som Facebook
Det gjenstår dermed å se om Instagram vil endre dem, slik at brukerne blir beroliget.

Regelendringen i går er egentlig bare en harmonsering med moderselskapet Facebooks regler, som har omtrent samme formulering.

Problem for proffer
Men Instagram-reglene har trolig større konsekvenser for profesjonelle fotografer.

Mange av dem bruker Instagram til å dele bildene sine. Inntil i går i trygg forvissning om at de ikke vil bli solgt videre uten at de selv får vederlag.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse