bug_bounty

Annonse


Facebook: – Vi har gitt politiet alt de ba om

Oslo-jenta Sigrid Giskegjerde Schjetne (16) forsvant sporløst natt til søndag. Nå leter politiet og et stort antall frivillige etter henne.

Så langt har letingen ikke gitt resultater, og politiet antar nå at det har skjedd noe kriminelt.

– Vi har fått nei
Men på tross av dette får de ikke tilgang til Sigrids Facebook-konto, som muligens kunne gitt dem svar på hvem hun har vært i kontakt med i tiden før hun forsvant.

– Når det gjelder sosiale medier har vi foreløpig fått nei fra Facebook i California om å få tilgang til denne kontoen. Men vi vil ta kontakt med dem på nytt, for å få til dette. Det er Kripos som bistår med dette arbeidet, uttalte politiinspektør Hanne Kristin Rohde under en pressekonferanse i dag.

Annonse
Rohde er leder for seksjon for Volds- og seksualforbrytelser i Oslo-politiet.

– Vi har gitt dem alt de har bedt om
Facebook sier imidlertid selv at de har gitt Oslo-politiet alt de har bedt om.

– Det som har skjedd er at norsk politi har tatt kontakt med Facebook, og sendt avgårde en hastemelding. I løpet at noen minutter kom Facebook tilbake med info. Det tok i hvert fall ikke mer enn en halvtime, sier Jan Fredriksson, Facebooks talsperson i Norden, til NRK.no.

– Vi har ikke fått det vi trenger
Rohde holder på sin side fortsatt fast ved at de har fått nei.

– Vi kan bare konstatere at vi ikke har fått den informasjonen vi har bedt om å få, kommenterer Rohde til NRK.no etter å ha blitt konfrontert med Facebooks uttalelser.

Under pressekonferansen opplyste hun likevel at hun tror det bare er snakk om tid før politiet får tilgang. Dette fordi Facebook har gått med på å fryse kontoen og sikre informasjonen der.

Får ikke passordet
Spriket skyldes at man her snakker om to forskjellige ting.

Mens politiet ønsker å få passordet til Sigrids konto, vil ikke Facebook gi fra seg dette, ifølge følge VG.no.

Deriomot har Facebook etter eget utsagn gitt politiet alt innhold og alle logger, samt IP-adresser som er benyttet i kommunikasjonen via kontoen.

– Facebook siler informasjon
I en pressemelding som politiet sendte ut torsdag kveld heter det blant annet at Facebook har utlevert grunnleggende brukerinformasjon og påloggingshistorikk for den siste tiden, men at innholdet på hennes Facebook-konto ikke er utlevert.

Politiet reagerer på at Facebook på denne måten velger ut informasjon, og mener det bare er de som kan avgjøre hva som er relevant for etterforskningen.

– Vi har bedt om å få utlevert passord og brukernavn til Sigrids Facebook-konto. Dette har vi ikke fått, sier politiinspektør Hanne Kristin Rohde til NRK.no.

Reglene sier «ja»
Facebook har klare regler for hvordan de skal opptre når det kommer henvendelser fra politimyndigheter i inn- og utland.

I Facebooks retningslinjer for personvern står det blant annet:

Vi kan skaffe til veie, lagre og dele informasjon som svar på en rettslig anmodning (som for eksempel en ransakelsesordre, rettskjennelse eller stevning) hvis vi har grunn til å tro at loven krever at vi gjør dette. Dette kan inkludere å svare på juridiske forespørsler fra jurisdiksjoner utenfor USA der vi har grunn til å tro at svaret er pålagt ved lov i vedkommende jurisdiksjon, berører brukere i vedkommende jurisdiksjon, og er i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder. Vi kan også få tilgang til, lagre og dele informasjon når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å oppdage, forebygge og håndtere svindel og annen ulovlig aktivitet, for å beskytte oss, deg og andre, bl.a. som en del av undersøkelser, og for å forhindre død eller overhengende legemsbeskadigelse. Informasjon vi mottar om deg, herunder finansielle transaksjoner data relatert til oppkjøp gjort med Facebook Credits, kan gjøres tilgjengelig, behandles og oppbevares for en lengre periode når det er gjenstand for en rettslig anmodning eller forpliktelse, statlig granskning, eller undersøkelser vedrørende mulig brudd på våre vilkår eller retningslinjer, eller på annen måte for å forebygge skade.

(We may access, preserve and share your information in response to a legal request (like a search warrant, court order or subpoena) if we have a good faith belief that the law requires us to do so. This may include responding to legal requests from jurisdictions outside of the United States where we have a good faith belief that the response is required by law in that jurisdiction, affects users in that jurisdiction, and is consistent with internationally recognized standards. We may also access, preserve and share information when we have a good faith belief it is necessary to: detect, prevent and address fraud and other illegal activity; to protect ourselves, you and others, including as part of investigations; and to prevent death or imminent bodily harm. Information we receive about you, including financial transaction data related to purchases made with Facebook Credits, may be accessed, processed and retained for an extended period of time when it is the subject of a legal request or obligation, governmental investigation, or investigations concerning possible violations of our terms or policies, or otherwise to prevent harm.)

Oppdatert 9/7-2012 kl. 20.43

Kilder:
Dagbladet.no
VG.no

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse