Du får ikke 4G-hastigheter med nye iPad i Norge, men du kan dra nytte av forbedret 3G-hastighet.

Annonse


Apple får frist til 10. april

ITavisen.no har tett fulgt Apples markedsføring av den nye iPaden her i Norge og kunne tirsdag denne uken melde at det norske Forbrukerombudet gransket Apple.

Oppdatert, 12:32, 29.03.12:

Til ITavisen opplyser Apples norske PR-selskapet, Apeland, at de undersøker saken.

Forbrukerombudet reagerer

For på Apples nettside ble det rett etter selskapet avduking av den nye iPaden listet opp at Telenor og NetCom skulle levere 4G-abbonement til nettbrettet.

Dette var før det kom på det rene at den nye iPaden ikke støtter det norske LTE-nettet.

Senere fjernet Apple dette fra nettsidene sine, men når produktet ble lagt ut for salg var det igjen vanskelig for potensielle kunder å skjønne hva produktet egentlig leverer – for på nettsiden står det oppført WiFi + 4G og til høyre for dette logoene til både Telenor og NetCom. De to norske operatørene har ikke villet kommentere saken.

«Forbrukerombudet ber om at Apple endrer markedsføringen rettet mot norske forbrukere i tråd med det ovennevnte så snart som mulig, og senest innen tirsdag 10. april 2012. Bekreftelse på at markedsføringen er endret og eventuelle kommentarer imøteses innen 3 uker fra brevets dato», har Forbrukerombudet skrevet til Apple.

Nå har de konkludert

I et brev Forbrukerombudet har sendt Apple, og som ITavisen.no har fått en kopi av, konkluderer ombudet med at Apple driver villedende markedsføring på Apple.no.

«Forbrukerombudet har registrert at Apple i markedsføringen bruker påstandene «Nye iPad med Wi/Fi + 4G», «neste generasjon trådløs teknologi» og «lynraske trådløse ./. trådløse forbindelser» særlig knyttet til støtte for «4G LTE».

De nevnte påstandene reiser etter Forbrukerombudets vurdering spørsmål etter markedsføringsloven (mfl.) § 7, jf. § 6. Bakgrunnen for dette er at støtte for 4G LTE på den nye iPaden bare vil kunne utnyttes på enkelte nettverk i USA og Canada, på grunn av at 4G LTE/nettverket i Norge benytter andre frekvenser», står det å lese i brevet sendt Apple AB.

Petter Ravne Bugten er Forbrukerombudets fagdirektør innen blant annet IKT, e-handel samt spam og svindel.
(Ill.: Forbrukerombudet)

– Det fokuseres særlig på 4G

Videre heter det fra Forbrukerombudet at det «i markedsføringen fokuseres det særlig på støtte for 4G LTE, og det benyttes blant annet i produktnavnet; «iPad med Wi/Fi + 4G» og i beskrivelsen av produktet; «utviklet med neste generasjon trådløs teknologi».

Støtte for 4G fremstår også som en av hovedbegrunnelsene for at dere markedsfører produktet med «lynraske trådløse forbindelser».

At den nye iPaden har støtte for 4G LTE har ingen betydning for en forbruker som har tenkt å bruke den i Norge, fordi han ikke kan dra nytte av dette her – kun som nevnt i enkelte nettverk i USA og Canada. Etter Forbrukerombudets vurdering er markedsføringen dermed egnet til å villede.»

Har bedt Apple om å endre markedsføringen

«Det er viktig at forbrukerne får riktige opplysninger om hovedegenskapene til nettbrettet de har tenkt til å kjøpe. Apple skal ikke gi forbrukerne inntrykk av at de med den nye iPaden får noe mer enn hva de faktisk gjør», sier fagdirektør Petter Ravne Bugten i Forbrukerombudet.

Forbrukere som kjøper den nye iPaden vil ikke kunne bruke 4G LTE-nettverket som er tilgjengelig i Norge.

De vil heller ikke kunne bruke slike nettverk ellers i Europa. Slik den nye iPaden markedsføres i dag, gis forbrukerne et inntrykk av at de kan bruke nettbrettet på fjerde generasjon mobilnett i Norge og oppnå mye høyere hastigheter. Det er altså ikke riktig, og markedsføringen er derfor villedende», heter det fra ombudet.

«Vi har bedt Apple endre markedsføringen, slik at ikke forbrukerne villedes», sier fagdirektør Petter Ravne Bugten i Forbrukerombudet.

Det er lett å bli forvirra, men hverken NetCom eller Telenor kan per dags dato levere 4G-hastighet på nye iPad.

Kilde:
Forbrukerombudet

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse