Mobilsnokeren Carrier IQ er snikinstallert på 140 millioner telefoner. Men er FBI involvert?

Annonse


Nekter å svare

For to uker siden skrev ITavisen om snoke-programvaren Carrier IQ, som er snikinstallert på over 140 millioner mobiltelefoner med Android og iOS.

Gull verd for spanere
Opplysningene som sendes ut brukes av teleselskapene (ikke de norske) til å følge med på brukernes vaner. Så langt er det ikke avdekket at den slipper ut data ut over nummer, land, nettleverandør og antall aktive samtaler (ikke nummer).

Men Carrier IQ kan i prinsippet brukes som en såkalt keylogger, og dermed teoretisk registrere og sende ut informasjon om alt du foretar deg med telefonen.

Kryptisk svar
Slikt ville utvilsomt være gull verd for etterretningsorganisasjoner og politispanere.

Annonse
Derfor sendte den prisbelønte journalisten Michael Morisy i Muckrock News en forespørsel til FBI om de bruker eller har brukt Carrier IQ.

Svaret han fikk var nokså kryptisk.

– Unntatt fra offentlighet
Det er ikke uvanlig at regjeringsorganer og private selskaper nekter å kommentere, eller sier at de verken vil bekrefte eller avkrefte.

Men i dette tilfellet er formuleringen slik:

Kjære Mr. Morisy:

Dette er svaret på ditt spørsmål i henhold til loven om informasjonsfrihet og personvern (FOIPA).

Materialet du ba om befinner seg i en etterforskningsmappe som er unntatt fra offentlighet i henhold til 5 U.S.C §552(b)(7)(A).

5 U.S.C §552(b)(7)(A) unntar fra offentlighet informasjon som er samlet inn med tanke på politietterforskning og som med skjellig grunn antas å kunne påvirke eller skade etterforskningen dersom de ble offentliggjort.

Tre tolkninger
Dermed står Morisy igjen med tre muligheter:

1) Ingen fare. Dette er et standardsvar, og FBI har overhodet ikke hatt befatning med Carrier IQ.

2) FBI bruker eller har brukt Carrier IQ for å samle inn data om mistenkte personer, men kan naturlig nok ikke fortelle om dette.

3) FBI etterforsker selve Carrier IQ, i kjølvannet om påstandene om brudd på personvernet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse