Du risikerer ikke å bli stoppet av tollere på jakt etter ulovlig kopiert film og musikk, bedyrer EU. Men kritikken mot ACTA-avtalen har ikke stilnet for det.

Annonse


Blir du tatt med MP3 på flyplassen?

Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) er en omfattende avtale mellom en rekke land.

Overnasjonale regler
Avtalen gjelder håndheving av opphavsrett på et overnasjonalt plan. Det vil i praksis bety at det nå blir internasjonale, koordinerte regler mot piratkopiering, ulovlig fildeling og brudd på patenter.

Sluttdokumentet skal underskrives i Japan lørdag denne uka.

Intense forhandlinger
Veien fram til ferdig avtale har vært svært lang. Initiativet ble tatt av USA og Japan i 2007, og siden da har det vært intens tautrekking mellom EU, USA og de enkelte landene.

Annonse


Norge har ikke vært med i forhandlingene, men blir som EØS-land trolig nødt til å slutte seg til den på sikt.

Ble holdt hemmelig
Allerede tidlig i prosessen ble det bestemt at forhandlingene skulle hemmeligholdes. Ikke minst skal USA ha vært en pådriver for dette.

Som så mye annet ble dokumentene lekket, og snart fikk både journalister og lesere godt innsyn i hva som bles diskutert og hvilke land som mente hva.

Ekstreme amerikanere
Årsaken til USAs hemmelighetskremmeri var muligens at myndighetene ville hatt mye å tape i omdømme på at deres synspunkter kom fram i dagen.

Blant annet skal de ha gått inn for omfattende kontroll av flypassasjerer, der man skulle se etter ulovlig kopierte filmer og musikkfiler på mediespillere og bærbare PC-er.

– Bare alvorlig kriminalitet
Amerikanerne fikk tydeligvis ikke gjennomslag for dette.

For i det endelig dokumentet står det klart at hensikten ikke er å ramme privatpersoner, men profesjonelle aktører som har piratvirksomhet som levevei.

Vil ikke trakassere
I EUs forklaringsdokument om avtalen heter det beroligende nok:

ACTA handler om å takle kriminalitet i stor skala. Det handler ikke om å begrense borgerrettigheter eller å trakassere forbrukere.

Nok med narkotika
Videre heter det (med mulig adresse til kontrollkåte USA):

EUs toll blir hele tiden konfrontert med narkotika, våpen og menneskesmugling og har verken tid eller juridisk grunnlag for å se etter et par låter på en iPod musikkspiller eller en bærbar PC. Det er ingen planer om å endre på dette.

Kritikken har likevel ikke stilnet.

– Trussel likevel
Den amerikanske nettrettighetsorganisasjonen EFF (Electronic Frontier Foundation) mener at avtalen utgjør en trussel for borgernes rettigheter og privatliv.

I tillegg setter den ifølge EFF nyskapningen på nettet i fare med sin ytterligere styrking av det for europeere smått absurde, amerikanske opphavsrett- og patentregimet.

Kan ikke se gjennom fingrene lenger
Det er opp til hvert enkelt land å innføre regler for hvordan nettbruken skal overvåkes, med tanke på å få bukt med for eksempel ulovlig fildeling.

Det de derimot ikke kan gjøre, er å ignorere fenomenet helt og unnlate å innføre tiltak.

Stort kompromiss
Avtalen er med andre ord et stort kompromiss når det gjelder detaljene.

Men føringene er klare: Både Norge og de andre landene forplikter seg til å ha et helt annet fokus på digital såvel som analog (falske klokker, klær etc.) piratvirksomhet enn tilfellet er i dag.

Kritiske, norske røster
Også her i landet har det vært en viss debatt om avtalen. Venstres stortingsrepresentant (og nåværende partileder) Trine Skei Grand var allerede i 2009 på banen og og spurte justisministeren på hvilken måte Norge vil bli berørt av ACTA-avtalen, og hvordan han eventuelt vil bidra til at Norge kan påvirke innholdet i denne.

Og EFFs norske søsterorganisasjon EFN (Elektronisk Forpost Norge) har vært sterkt kritiske. (Hør Radio Orakels intervju med Geir Isene i EFF).

Svenskene redde
I vårt naboland Sverige, som i motsetning til Norge har vært med i forhandlingene, har debatten vært betydelig friskere. Debatten har mest av alt gått på hemmeligholdet, men også på mistanken om at grunnleggende friheter er truet.

Slik avtalen framstår, gir den kanskje ikke grunn til å utløse alarmen. Det ser ut til at du får beholde MP3-filene og DivX-filene dine i fred. I hvert fall på flyplasser i Europa.

Kilder:
Arstechnica.com
ACTAs sluttdokument
Wikipedia-artikkel om ACTA
EFFs dokument om ACTA-avtalen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse