Piratkopieringen av PC-spill er fremdeles massiv, mener UbiSoft.

Annonse


Hvor er jentene?

Pirate Bay og andre torren-nettstedet er en guttegreie.

Bare fem prosent jenter
Dette viser en ny undersøkelse foretatt av universitetet i Lund, Sverige i samarbeid (!) med Pirate Bay.

Hele 75 000 svarte på skjemaet som lå ute på The Pirate Bay. Av disse oppga bare fem prosent at de er kvinner.

Unge og filminteresserte
Gamlinger er ikke spesielt godt representert heller. De fleste av brukerne er mellom 18 og 24 år.

Annonse


Hele 80 prosent svarer at de laster ned film (inklusive TV-serier) , mens 60 prosent laster ned spill. Rundt 40 prosent oppgir at de laster ned musikk.

– Misvisende tall
Måns Svensson, som er en av forskerne bak undersøkelsen og prosjektet Cybernormer , mener at tallene er noe misvisende når det gjelder kjønnsfordelingen (men kanskje ikke aldersfordelingen).

– Selv om jentene er helt usynlige i vår undersøkelse, får man helt andre tall om man spør skoleelever om hvor mange av dem som ser på TV-serier eller filmer eller hører på musikk de de ikke har betalt for, sier Svensson til Aftonbladet.se.

Undersøkelser fra andre torrent-nettsteder viser at også jenter er aktive fildelere. For eksempel er hele 26 prosent av de som bruker BTJunkie kvinner.

«Sneakersharing» på frammarsj
Svensson hevder også at mange nå har forlatt de åpne, web-baserte fildelingsnettverkene og i stedet henter sine «varer» via såkalt sneakersharing.

Det vil si utveksling minnepinner, CD-plater og mobiltelefoner, akkurat som i gamle dager. I tillegg kommer lokale, sikre nett der brukerne stoler på hverandre.

Laster ned anonymt
Alt sammen er mye vanskeligere å spore enn torrent-aktiviteten, der IP-adresser er synlige og dermed utsetter brukerne for overvåking og mulig straffeforfølgelse.

Mange av de som fortsatt laster ned via det åpne nettet, har truffet tekniske tiltak som sikrer dem anonymitet.

Cybernormer-undersøkelsen blir presentert i sin helhet om en måneds tid.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse