President Obamas Google+-konto har blitt et livlig forum for kinesere som vil ha mer Internett-frihet og mindre sensur.

Annonse


Vil straffe hackere som mafia

Hacking kan sammenlignes med organisert kriminalitet og bør straffes deretter.

– Sjelden ensomme ulver
Dette er i korte trekk den nye linjen fra Det Hvite Hus, som vil hya strengere straffer for folk som bryter seg inn i datasystemer, stjeler data og svindler folk på nettet.

– Etterforskning fra Secret Service viser at kompleks og sofistikert elektronisk kriminalitet sjelden utføres av en enslig person, sier den amerikanske regjeringens spesialagent Pablo Martinez til politikk-nettstedet The Hill .

– Organisert i nettverk
Sammen med USAs justisminister James Baker har Martinez kommet med en anbefaling som Obama-adminstrasjonen håper å få Kongressen med på.

Annonse


– Nettkriminelle organiserer seg i nettverk, ofte med klart definerte roller for deltakerne. Hensikten er gjerne å administrere og holde i gang kriminelle foretak som jobber med å stjele kommersielle data og selge det, sier Martinez.

Håper på høyere straffer
Obama-adminstrasjonen mener at dagens mafia-lovgivning også bør omfatte kriminalitet som begås via nettet.

Slik det er i dag risikerer hackere sjelden mer enn en høy bot og et par år i fengsel, nesten uansett hvor alvorlig handlingen de har utført er.

Ved å harmonisere antimafia-lovene med hackerparagrafene mener regjeringen at hacking vil tenke seg om et par ganger til før de foretar innbrudd og angrep.

Utenfor USA
Det er likvel et tankekors for den amerikanske regjeringen at svært mye av datakriminalitaten styres og utføres fra andre land enn USA.

Det har derfor ikke primært vært amerikansk lovgivning som har vært hindringen, men mangelen amerikansk jurisdiskjon i utlandet.

Annonse