Disse batteriene fra selskapet Leyden Energy vil etter alt å dømme avløse dagens Litium-ion-batterier.

Annonse


Nye batterier på vei

De batteriene som sitter i dagens PC-er, mobiltelefoner og andre bærbare produkter har klare svakheter. De blir varme, og svekkes etter relativt kort tid.

Utviklet i California
Nå er en helt nye teknologi på vei: Litium-imid (Li2NH). Batterier av denne typen ventes på sikt å erstatte dagens batterier, som er basert på en teknologi som kalles Litium-ion (også kalt Li-ion).

De nye batteriene er utviklet av selskapet Leyden Energy i Fremont, California. Selskapet ble startet under navnet Mobius Power i 2007, basert på patenter fra industrigiganten Dupont.

Etter en lang utviklingsperiode er det endelige produktet endelig ferdig. Men det vil ennå gå noe tid før det kommer på markedet.

Annonse


Mange fordeler
Fordelene ved Litium-imid er mange. Mens dagens Litium-ion-batterier mister 50 prosent av kapasiteten etter mellom 300 og 500 oppladinger, holder Litium-imid-batteriene koken selv etter 1000 oppladinger.

Etter tre års normal bruk har de fortatt 80 prosent kapasitet. Mange (men ikke alle) av dagens batterier er så godt som ubrukelige etter to års intensiv bruk.

Dagens batterier blir også svært varme – noen ganger så varme at de fører til smelting og i verste fall brann. Dette problemet skal være betydelig redusert med de nye batteriene.

Kommer til vinteren
De første bærbare produktene med Lithium-imid om bord vil ifølge Leyden Energy komme på markedet i løpet av vinteren 2012.

Et teknisk dokument som forklarer teknologien finnes HER (krever betaling for full tekst).

Kilder:
Gizmodo.com
Softpedia.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse