Hvem av disse som er menn og hvilke som er kvinner burde være rimelig åpenbart for et menneske som ser på bildene. Nå klarer også en maskin å skille.

Annonse


Er du mann eller kvinne?

Vanligvis ser vi forskjell når vi møter folk ansikt til ansikt. Men for en maskin er det ikke like lett å vite om en person er hankjønn eller hunkjønn.

Bruker video og bilder
Dette problemet er nå løst, skal vi tro forskere ved Madrids tekniske Universitet (Universidad Politécnica de Madrid).

Juan Bekios-Calfa, José M. Buenaposada and Luis Baumela har i fellesskap utviklet en teknologi som gjør det mulig for en maskin å avgjøre kjønnet på grunnlag av videoer eller stillbilder.

På kjøpesentre
Forskerne ser for seg at teknologien blir innebygget i TV-en, slik at annonsører kan vite om det er kvinner eller menn som ser på.

Annonse


Men også kjøpesentre, banker og butikker kan ifølge forskerne ha nytte av programvaren.

Lager primitivt bilde
I praksis virker systemet slik at hvert enklet ansikt redusereres til et primitivt bilde på bare 25×25 piksler. Så legger man en elliptisk maske over bildet.

Deretter kommer programvaren inn. Denne har innebygd en algoritme som beregner kjønnet på grunnlag av en såkalt PCA-analyse (Principal Component Analysis). Deretter gjennomgår ellipsen såkalt LDA (Linear Discriminant-analyse).

Bedre forarbeid
Det som i følge forskerne skiller deres system fra tidligere utgaver er at man nå har muligheten til å utføre en langt mer nøyaktig PCA før man foretar en LDA.

Treffsikkerheten skal være svært høy.

Kilde:
Alphagalileo.org

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse