Den svenske storavisen Expressen har satt søkelys på Wikileaks svenske frontfigur Jonas Wahlströms ekstreme synspunkter.

Annonse


– Frontes av jødisk antisemitt

Wikileaks er under angrep fra flere hold. Lederen Julian Assange sitter fengslet i Storbritannia, i påvente av å bli utlevert til Sverige for å svare på anklager om voldtekt og andre seksuelle overgrep.

Samtidig stenger både Visa, Paypal og Mastercard pengestrømmen til varslernettstedet.

Jødisk jødehater
Nå ser det ut til at et nytt angrep er i ferd med å seile opp. Denne gangen igjen fra Sverige, der litteraturprofessoren Magnus Ljunggren i et innlegg i Expressen nå hevder at Wikileaks svenske frontfigur Johannes Wahlström er rabiat antisemitt med jødisk opphav.

Dette høres utvilsomt noe selsomt ut. Men det er et faktum at Wahlström, med en russisk/israelsk ortodoks jøde til far, i 2005 skrev en grovt antisemittisk artikkel i tidsskriftet Ordfront, der han blant annet påsto at svensk presse og forlagsverden generelt og storforlaget Bonner spesielt er dominert av jøder.

Annonse


Ordfronts redaktør Johan Berggren måtte senere be om unnskyldning for artikkelen, noe Wahlström ikke skal ha gjort.

Ekstrem far
Wahlström er for øvrig sønn av Israel Shamir (i Sverige kjent som Jöran Jermas), som i følge professor Ljunggren er «en av verdens mest notoriske antisemitter».

Shamir har blant annet utmerket seg ved å delta på den såkalte Folkemordkonferansen i Teheran, der han var innkalt som jødisk sannhetsvitne på at Holocaust ikke har funnet sted, eller i hvert fall ikke i det omfanget som av alle seriøse fagfolk regnes som et historisk faktum.

Shamir har uttalt i et intervju at «det er enhver muslim og kristens plikt å slå hull på gasskammermyten».

Venn av Ku Klux Klan-politiker
For øvrig er han nær venn av den ekstreme amerikanske politikeren David Duke, som tidligere var såkalt Grand Wizard i den rasistiske organisasjonen Ku Klux Klan.

Duke har for øvrig skrevet forordet til Shamirs infame pamflett om «jødiske ritualmord».

Også norsk skandale?
Det er høyst uklart om Shamir og hans sønn har noen direkte, formell forbindelse med Wikileaks. Men begge har latt seg avfotografere sammen med Assange, og framstår henholdsvis i Sverige og Russland (der far Shamir bor) som forsvarere av Wikileaks i alle etablerte medier.

Spørsmålet både russisk og svensk presse nå stiller seg er om Assange og Wikileaks virkelig er tjent med å la erklærte rasister og antisemitter fronte avsløringene sine.

Brukes av VG
I følge det norske nettstedet Document.no er det Johanes Wahlström som redigerer Wilileaks-dokumentene som den svenske avisen Aftonbladet legger ut.

Samme kilde bruker også norske VG. Under VG-artiklene om Wikileaks-lekkasjene står det:
Johannes Wahlstrøm er en svensk freelance-journalist, som har en avtale med WikiLeaks om bruk av WikiLeaks-dokumenter i Sverige og Norge for en midlertidig periode. Wahlstrøm er engasjert og betalt av VGs redaksjoner som researcher og har vært bindeleddet mellom oss og WikiLeaks.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse