I Utsira kommune fbor det 218 mennsker. Men kommunen har likevel 810 Facebook-venner.

Annonse


Dette stedet har flest Facebook-venner

Utsira kommune i Rogaland har norsk rekord i Facebook-«liker», sett i forhold til folketall.

Mange patrioter
Hele 810 har registrert seg som venner på kommunens Facebook-side. Noe som er imponerende, siden kommunen er Norges minste med bare 218 innbyggere.

Nummer to på Kommunenes Facebook-barometer som ligger på nettstedet forretningsprosess.no er Overhalla i Nord-Trøndelag. Der ligger antallet venner på nærmere 74 prosent av kommunens innbyggertall på 3577 sjeler. Og nummer tre er Fyresdal i Telemark, som har 701 venner og 1381 innbyggere.

Oslo fraværende
Oslo er landets største kommune, men har likevel ingen samlet Facebookside. Det finnes kommunale sider for alt fra kildesortering til helsevesen, men altså ikke noe sted hvor kommunen presenterer seg samlet.

Annonse


Det nærmeste vi kommer er denne uoffisielle siden
, som har fattige 25 tilhengere…

Mange venner på Østlandet
Kommunene andre steder i Norges mest folkerike landsdel har imidlertid godt med venner. Bærum kan skilte med 1918 venner, mens Drammen har 1452.

Dette er likevel ingenting mot den patriotismen Utsira kan oppvise…

Kommunenes Facebook-barometer bygger på undersøkelsen Kommunale Kanaler 2010, gjennomført av Areca AS.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse