Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Både 19-åringen som nå har sluppet fri og 16-åringen som fortsatt sitter i nederlandsk fengsel har erkjent å ha vært med på Operation Payback. (Ill.: Twitter)

Lovlig eller ulovlig?

Juss-eksperter helt uenige om DDoS.

Førsteamanuensis Inger Marie Sunde ved Politihøgskolen har i mange år jobbet med datakriminalitet og nettjuss, og var blant annet aktor i saken mot Jon Lech Johansen (DVD-Jon).

Skadeverk
Hun er ikke i tvil om at de som deltar i aksjonene mot Mastercard, PayPal og andre institusjoner som har stukket kjepper i hjulene for Wikileaks bryter norsk lov.

– Dette kommer under lovgivningen om skadeverk, sier hun til ITavisen.

Ikke ytringsfrihet
Det har i følge Sunde ingen betydning om skadeverket er en del av en politisk aksjon, slik angrepene mot banker og svensk påtalemyndighet ser ut til å være.

Inger Marie Sunde.
(Ill.: Foto: Institutt for offentlig rett.)

– Slike handlinger er ikke omfattet av ytringsfriheten, og kan heller sammenlignes med organisert kriminalitet.

Utfordrende
Sunde erkjenner likevel at politiet står overfor en betydelig utfordring når det gjelder å etterforske slike saker.

– Man må i så fall spore IP-adressene og få ut informasjon om brukeren. Men siden det jo dreier seg om et stort antall personer, er dette vanskelig å tidkrevende. Å gå gjennom den vanlige rettsprosedyren med etterforskning og tiltale mot enkeltpersoner kan synes lite effektiv i tilfeller som dette.

Internasjonalt samarbeid
Sunde mener et internasjonalt politiorgan som kan krysse digitale grenser kan være en løsning. Men dette har vist seg vanskelig å få til.

Det er personens geografiske plassering som bestemmer hvilken lov som skal brukes. Dermed vil nordmenn som er med på angrep mot utenlandske servere kunne straffes etter norsk lov, uansett om for eksempel visa.com befinner seg i USA.

– Det er naturlig å gå etter de som tilrettelegger eller aktivt medvirker til slike angrep. Men disse er ofte vanskelige å finne, påpeker Sunde.

Jussprofessor er uenig

Olav Torvund
(Ill.: Wikipedia)
Professor dr juris Olav Torvund ved Universitetet i Oslo har imidlertid et helt annet syn enn Inger Marie Sunde på denne saken.

Torvund ville ikke gi noen kommentar overfor ITavisen i ettermiddag, men skriver i ettertid på sin blogg at han ikke mener at straffelovens bestemmelser om skadeverk kan komme til anvendelse når det gjelder DDoS-angrep.

Oppdatert 9/12-2010 kl. 23.32

Stikkord: anonymous, wikileaks