Porno og vold må vekk fra nettet, mener den australske regjeringen. Motstanderne bak Opersjon Puppestorm mener noe annet.

Annonse


DDoS mot nettsensur

Australske myndigheter har pålagt landets nettleverandører å sensurere nettet mot det de mener er upassende innhold.

Mot vold og porno
Med dette mener de porno, vold og annet materiale som etter regjeringens utsagn «ikke hører hjemme i noe sivilisert samfunn».

Grunnlaget er en ny lov kalt Broadcasting Services Act. Arbidet med denne startet allerede i 1999, da myndighetene fikk for seg at det – fortsatt etter eget utsagn – er mulig å filtrere ut upassende innhold «med 100 prosent nøyaktighet».

Svarteliste
Utsilingen skjer ved hjelp av en svarteliste, der nettsteder som kvalifiserer som upassende havnet. Hva og hvem som skal stå på denne svartelista er det regjeringen som avgjør.

Annonse


Nå er altså loven et faktum, og den vil tre i kraft i august.

Siste forsøk
I et siste forsøk på å stoppe loven mobiliserer nå australske nettaktivister. Aksjopnen har fått navnet «Operation Titstorm», og middelet er samme type angrep som det Dagbladet.no ble utsatt for i forrige uke.

Angrepene retter seg mot den australske regjeringens offisielle nettsteder, og vil skje førstkommende lørdag. Også nettstedene til australske ambassader i utlandet vil bli angrepet, i følge aksjonistene.

– Virker mot sin hensikt
Det har vært delte meninger om aksjonen blant de som kjemper nmot den omstridte loven. Noen mener at DDoS (Distributed Denial of Service eller Tjenestenektangrep) virker mot sin hensikt, og at det bare setter aksjonen i et dårlig lys.

– Internett må beskyttes for enhver pris. dette er mer enn motstand mot sensur av porno. dette handler om å beskytte våre rettigheter som mennesker. Det handler om å selv ha kontroll over hva vi skal se, uten frykt for drakonisk sensur, sier aksjonslederen, som bare kaller seg «Anonymous» til det australske nettstedet ITNews.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse