609px-Steve_Jobs_WWDC07

Annonse


Nå slår Apple tilbake!

609px-Steve_Jobs_WWDC07
(Ill.: Foto: per Ervland)
Nokia mener Apple flere ganger har misbrukt deres teknologi. Nå svarer Apple det finske storselskapet.

Mener Apple har stjålet GSM-teknologi

Nokia sitter på en rekke patenter innen mobilteknologi. Blant annet mener mobilkjempen at Apple har stjålet GSM, UMTS og WiFi-teknologi.

I tillegg til dette mener Nokia at Apple har tatt seg til rette også med touchteknologi og kamera-funksjoner.

Det siste fra Nokia i saken var at selskapet vil stoppe alt salg av Apple-produkter og ikke bare iPhone men også MacBook og iPod.

Annonse


Slår tilbake

Nå har Apple valgt å gå samme vei for å vinne frem. Jobs’ selskap har kontaktet ITC (International Trade Commission) for å få dem til å sette en stopper for import av Nokia-produkter til USA.

Hva Apple mener Nokia har gjort galt er enda ikke kjent da disse dokumentene ikke er tilgjengelig enda.

Dette vil ta lang tid

ITC er en kommisjonen som passer på at amerikanske selskap ikke får sine rettigheter trampet på av utenlandske selskap. Kommisjonen har formelt sett enda ikke sagt ja til å undersøke hverken Nokia eller Apples påstander. Likevel er det vanlig praksis at de ser på slike saker, men det tar tid. Gjennomsnittlig behandlingstid er 15 måneder.

Les mer om den heftige patentstriden her.

Kilde:
Bloomberg

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse