USAs luftfart gikk ned for telling på gurnn av en banal IT-feil.

Annonse


IT-feil skapte flykaos

USAs luftfart gikk ned for telling på gurnn av en banal IT-feil.
(Ill.: Colourbox)
En banal datafeil førte til at deler av den sivile luftfarten over hele USA ble lammet i nesten fire timer i går.

Feil i ruter
Problemene skyldtes en konfigurasjonfeil i en av ruterne til den nasjonale luftfartsadminstrasjonen FAA (Federal Aviation Administration) i Salt Lake City, Utah.

Ruterproblemet førte til at et annet datasystem på en helt annen kant av landet gikk ned, i Hampton, Georgia.

Domino-effekt
Så oppsto en såkalt domino-effekt, der flyplass etter flyplass opplevde store forsinkelser. I storbyene Chicaco, New York og Boston ble det i flere tilmermet tilnærmet kaos på flyplassene.

Annonse


Forsinkelser oppsto også en rekke andre steder.

Berørte ikke sikkerhet
FAA understreker imidlertid at sikkerheten aldri var i fare, og at kontrollsystemene for flyene hele tiden var oppe og gikk.

Det var i følge luftfartsadministrasjonen heller ikke snakk om at noe eksternt angrep forårsaket eller ar medvirkende til feilen.

Kilde:
E-week