FBI tilbakeviser at de har hacket på Twitter, men skriver i pressmeldingen at det per dags dato ikke er funnet bevis for at det har skjedd noe.

Annonse


1600 nye mistenkte pr. dag

FBI tilbakeviser at de har hacket på Twitter, men skriver i pressmeldingen at det <i>per dags dato</i> ikke er funnet bevis for at det har skjedd noe.
(Ill.: FBI)
FBI har nå over 400 000 mistenkte «terrorister» på sin «svarteliste». Denne listen oppdateres daglig med 1600 nye navn, melder Washington Post.

Grunn til mistanke

Avisen baserer seg på opplysninger fra justiskomiteen i det amerikanskle Senatet, som friga disse tallene i forrige uke.

I følge opplysningene er kriteriet for å bli satt på FBIs liste at det er skjellig grunn til mistanke om terorrorvirksomhet.

Under 5 prosent amerikanere

Oppsiktsvekkende nok er under fem prosent av de mistenkte amerikanske statsborgere. Det betyr at også norske navn med en viss sannsynlighet befinner seg på listen.

Annonse
Heldigvis blir også navn fjernet av og til. I følge justiskomiteen blir i gjennomsnitt 600 tatt ut av listen daglig, og 4800 poster blir endret av de som har anavret for å holde den oppdatert.

Tips fra publikum

Massiv, systematisk overvåking av nettet er hovedkilden for opplysninger som fører til at folk havner på listen.

Men årlig kommer det i tillegg inn over 220 000 tips fra publikum. Disse blir nøye undersøkt, og fører også ofte til at navn blir føyet til listen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse