Rettighetshaverne og deres advokater prøver desperat å kutte nettforbindelsen til The Pirate Bay. Men det har vist seg vanskelig.

Annonse


Ny piratlov i Sør-Korea

Den såkalte «three strikes»-loven er inntil videre stoppet i Frankrike, og det kan se ut til at EU-regler kan hindre at lignende lover kan bli vanskelig å innføre i andre europeiske land.

Rett til å kaste ut

Men i Sør-Korea har regjeringen ved kultur- og sportsdepartementet fått parlamentarisk gjennomslag for strengere tiltak mot fildelere og pirater. Fra i natt norsk tid trådte nemlig den nye loven om opphavsbeskyttelse i kraft i det asiatiske landet.

Loven gir myndighetene rett til å kaste fildelere som bryter loven ut fra nettet i hele seks måneder.

Henvist til nettkafeer

Siden det er politiet og ikke (som i andre land) nettleverandøren som foretar utkastelsen, kan den som blir straffet ikke bare bytte leverandør.

Annonse


Vedkommende blir dermed henvist til nettkafeer for å gjøre nødvendige ærende på nettet. Heldigvis er Sør-Korea det landet i verden med flest nettkafeer i forhold til befolkningen…

Kilde:
torrentfreak.com

Annonse


Annonse


Annonse