Om du søker på Pirate Bays IP-adresse, komme dette opp.

Annonse


Antipirater fikk piratadresse

Søker du opp IP-adressene i området 91.191.138.0 – 91.191.138.63 på WHOIS ( for eksempel via whois.domaintools.com), får du opp følgende informasjon:

TPB, Stockholm
Customer of Danowsky & Partner Advokatbyra KB
Customer of Maqs Law Firm Advokatbyra AB
Customer of Svenska Antipiratbyran

Antipiratenes advokater

De to advokatfirmaene Danowsky og Maqs er identiske med de selskapene som representerte henholdsvis plate- og filmbransjen under saken mot Pirate Bay. Piratbyrån er den svenske organisasjonen som prøver å «ta» fildelerne.

En sak som Pirate Bay tapte, og som endte med at de fire bakmennene Fredrik Neij (30), Peter Sunde Kolmisoppi (30) og Gottfrid Svartholm Warg og Carl Lundström (49) ble dømt til ett års fengsel hver. Dessuten må de ut med en samlet erstatning på 30 millioner svenske kroner (om lag 24 millioner norske kroner).

Annonse


Send klager til….

Nå skal Pirate Bay åpenbart hevne seg. For de plate- og filmselskaper som prøver å finne ut hvem som står bak Pirate Bay og dermed hvem de skal sende såkalte «cease and desist» («slutt med dette»)- brev til, får de opp følgende melding:

All abuse mail should be sent to:
(og så e-postadressene til de tre som IP-adressene viser tilbake til.)

Det betyr at antipiratene kanskje kan vente seg en strøm av hatsk e-post fra sin samarbeidspartnere og kunder framover…

Etter alt å dømme har Pirate bay-folket bare endret informasjonen i skjemaet de skal fylle ut hos nettleverandøren sin. Og altså satt inn sine fiender i stedet for seg selv.