Datatilsynet vil prøve å stoppe innsynsretten som advokatfirmaet Simonsen mener de har fått.

Annonse


– Ikke greit å navngi fildelere

I går ble det kjent at Post- og Teletilsynet har åpnet for at nettleverandørene må røpe navnene som skjuler seg bak IP-adresser som har vært aktive som fildelere.

Privat innsyn

Tillatelsen gjelder imidlertid bare i tilfeller der det er grunn til mistanke, og krever fortsatt rettslig kjennelse.

Det nye er at private aktører kan påberope seg slik innsynsrett. I dette tilfellet advokatfirmaet Simonsen, som representerer film- og platebransjen.

– Gjelder bare politiet

Dette er Datatilsynet svært lite glad for.

Annonse


– Vår konsesjon gjaldt informasjon gitt til politiet, ikke direkte til Simonsen. Dette var et problematisk vedtak for oss, og dette gjør det ikke lettere, sier Datatilsynets informasjonssjef Ove Skåra til NTB.

Skåra sier at tilsynet nå vil vurdere å pålegge bredbåndsleverandørene å slette data etter tre uker. Dette kan imidlertid bli en kortvarig løsning, for om (mange mener når) Norge innfører EUs datalagringsdirektiv pålegges de samme bredbåndsleverandørene å lagre brukerdata i minimum seks måneder.

Kilde:
Siste.no