Denne hybrid-disken kan komme til å revolusjonere filmhyllene.

Annonse


Hybrid-disk med både Blu-ray og DVD

Det japanske selskapet Infinity Storage media har utviklet en helt ny type disk som kan spilles både på DVD-spillere og Blu-ray-spillere.

To lag

Disken inneholder et lag (dobbelt) med 8.5GB for DVD og i tillegg et 25GB Blu-ray-lag. Det gjør at disken kan brukes i alle typer spillere. Men i DVD-spilleren får man selvsagt bare DVD-kvalitet.

Sysemet bygger på at DVD-spillere og Blu-ray-spillere bruker to forskjellige lasere. Mens DVD leses av en rød laser, leses Blu-ray – som navnet sier – av en blå.

Skjønner formatet

Disken oppfører seg slik at DVD-spilleren automatisk hopper over Blu-ray-laget, og dermed går rett på DVD-laget. Med Blu-ray-spillere er det omvendt.

Dersom disken blir kommersielt tilgjengelig, vil det åpen for at vi bare får ett format i butikken i stedet for to. I dag hender det nemlig ikke sjelden at kunder som ennå ikke har skaffet seg en Blu-ray-spiller (og det gjelder fortsatt de fleste) kommer hjem med en Blu-ray-plate de ikke får spilt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse