fildeling-nedlastning

Annonse


Vil sparke fildelere ut av nettet

Platebransjen legger nå press på britiske internettleverandører for å få til en avtale som får stengt de mest aktive fildelerne ute fra nettet.

Nettleverandørene skal være på gli, men forhandler om sanksjonsmuligheter. ISP-ene ønsker seg heller et system med bøtelegging til de som laster ned mest.

Blandede signaler

Nettleverandørenes argumenter mot en total utestengning er at Internett er blitt en livsnødvendighet for mange, og at en total utestengelse vil være ute av proporsjon med overtrampet som er begått.

ISP-ene mener også at britiske styresmakter sender ut blandede signaler i saken. På den ene side understrekes det hvor viktig det er med tilgang til og investeringer i nettet. På den annen side signaliseres det at det vil bli iverksatt nødvendige tiltak mot fildelere.

Annonse


Kilde.
The Register