Annonse


Fornøyd med DVD

I en stor markedsundersøkelse foretatt av det amerikanske selskapet NPD er konklusjonen at amerikanere flest gir blaffen i de nye HD-formatene Blu-ray og HD DVD.

Ingen misjonering

Tvert om er de storfornøyd med DVD, som de synes er mer enn bra nok. Det er ikke lenge siden VHS var standard i amerikanske hjem, og de fleste oppfatter fortsatt overgangen til et digitalt medium som DVD som den virkelige forbedringen. Og kan ikke helt skjønne at det kan bli bedre…

I tillegg kommer formatkrigen, som forvirrer både vanlige forbrukere og såkalte «early adopters» – folk som kjøper det nyeste først. Disse benytter i følge NPD heller ikke anledningen til å misjonere for de nye formatene – rett og slett fordi de er misfornøyd med utvalget av filmer.

Høye priser

Det er heller ikke noe som tyder på at prisene er i ferd med å gå så langt ned at vanlige folk tar seg råd til å investere i spillere.

Annonse


Om det ikke hadde vært en formatkrig, ville kineserne for lengst ha stått klare med spillere til hundrelapper, påstår byrået. I dag koster mellom 4500 og 12 000 kroner, mens DVD-spillere ikke sjelden er å se til under 500 kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse