cover-facebook

Annonse


– Klasseforskjell på MySpace og Facebook

Et amerikansk forskningsprosjekt har konkludert med at det er klasseforskjell på brukerne til Facebook og MySpace. Mens Facebook-brukerne som oftest har høyere utdannelse og kommer fra familier med god økonomi, er det omvendte tilfellet med MySpace-brukeren.

Klasseforskjell

MySpace-brukeren er mer tilbøyelig til å ha gått ut i arbeidslivet etter endt videregående skole. Dermed tilhører de to nettverkenes brukere hver sin sosiale klasse, i den grad man fortsatt snakker om slik samfunnsinndeling.

En bakenforliggende årsak er selvfølgelig at Facebook i sin tid ble stiftet som et nettverk for universitetsstudenter ved eliteuniversitetet Harvard.

Hvite Facebook-tryner

Doktorgradsstudenten Danah Boyd fra institutt for informasjonsteknologi på Berkeley-universitetet intervjuet mange brukere av både Facebook og MySpace.

Annonse


I store trekk fant Boyd at sjansen var stor for at en Facebook-bruker var hvit og kom fra en resurssterk familie med fokus på utdanning og karriere. Likeledes var det et gjennomgående trekk at MySpace-brukerne var fra en etnisk minoritet eller på en eller annen måte var falt utenfor samfunnet.

Ikke i Norge

Det er ingen grunn til å tro at disse resultatene stemmer når det gjelder norske Facebook-brukere. Hva mener du? Er det klasseforskjell på norske nettverkssteder? Hvilke nettverk representerer i så fall hvilke klasser?

Kilde:
BBC

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse