Hopp til navigasjon Hopp til innhold

HD-kopiering kan bli lovlig

Ny avtale mellom filmindustrien og HD-DVD/Blu-ray-produsentene skal gi rett til å kopiere – med visse begrensninger.

Forsøkene på å beskytte de nøye, høyoppløste filmformatene fra å bli kopiert og distribuert på nettet har slått grundig feil. Blu-ray og HD-DVD-spillerne og –diskene hadde knapt rukket å komme på markedet før det dukket opp programvare som satte alle i stand til å lage kopier i full HD-kvalitet.

Begrenset rett

Nå tyder mye på at Sony, Toshiba og filmselskapene er i ferd med å innse realitetene. En global avtale mellom filmbransjen og utstyrsprodusentene kan innebære at du kan ta kopier uten å bryte reglene som tross alt gjelder for diskene.

Avtalen, som ennå ikke er underskrevet av partene, innebærer en rett til såkalt «managed copy». Det vil i praksis si mulighet til å kopiere innefor de grensene som filmselskapene setter.

Egne servere

Detaljene er ikke kjent ennå, men bransjen ser for seg et nettverk av godkjente servere som skal håndtere kopiene. Om dette er maskiner der eventuelle lovlige kopier skal legges, eller om serverne bare skal administrere brukernes begrensede kopirett, er ikke klart.
Om avtalen komme på plass, vil det innebære en endring I AACS (Advanced Access Content System), systemet som i utgangspunktet skulle hindre kopiering. Organisasjonen bak jobber nå på spreng for å få til et utkast til et nytt og friere kopisystem.
Spørsmålet er om dette systemet for lovlig, begrenset kopiering vil klare å hamle opp med den ubegrensede kopieringen som foregår der ute.
Kilde:
IDG.se

Stikkord: blu-ray, hd dvd, lydogbilde