Om du bor i USA gjelder det å stille ALLE klokkene søndag.

Annonse


USA frykter sommertid

USA har vedtatt å endre tidspunktet for overgang til sommertid. Det fører til at frykter for IT-kaos brer seg.

Kaos i vente?

I helga må alle amerikanere stille klokka en time fram. For tre år siden vedtok amerikanske politikere å forkyve datoen fire uker, ti til den andre søndagen i mars hvert år. Fram til nå har overgangen til sommertid skjedd fire uker tidligere.

Siden har det vært stille om sommertiden – helt til noen IT-folk denne uka rakk opp hånda og fortalte offentligheten at hei, dette kunne føre til det reneste kaos.

Møtetrøbbel

Først og fremst frykter man at kluss med møteavtaler som er satt opp via Exchange-servere mot Microsofts møteplanlegger i Outlook.

Annonse


Derfor har Microsoft full beredskap. Alt disponibelt mannskap er kalt inn i helga for å hjelpe folk som har trøbbbel. Allerede i dag er det opptil tre timers ventetid på Microsofts supporttjenester for bedrifter i USA.

Årsaken er trolig at mange IT-sjefer vil gardere seg mot problemer i helga og i begynnelsen av neste uke.

Kilde:
News.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse