Verdens første nasjonale Internett-valg gikk helt fint.

Annonse


Nettvalg en suksess

I går stengte de tradisjonelle valgurnene i det baltiske landet. I løpet av dagen blir det trolig klart hvordan nasjonalforsamlingen vil se ut og hvem som kommer til å danne regjering. Prognosene går på at det estiske Senterpartiet har er valgets vinner, sammen med det konservative høyrepartiet.

– Nettet sikrere

Så langt er alt som normalt i et demokratisk land etter valgdagen. Det er likevel en liten detalj som skiller Estland fra andre. 30275 stemmer ble avgitt via nettet. Totalt har landet 940 000 stemmeberettigede. Landet har tidligere avviklet nettbaserte lokalvalg, men det er første gang nettet brukes i et parlamentsvalg.

Mange kritiske røster har hevdet at elektroniske valg er usikkert. Men kritikken har stort sett gått på elektroniske valgmaskiner, slik vi har sett i USA. Disse kan lett brytes opp og manipuleres.

Estlenderne mener ikke at sikkerheten på nettet er 100 prosent, men de mener at det er sikrere enn fysiske valgurner – uansett om disse er mekaniske eller elektroniske.

Annonse


Bare for Windows-brukere

Dette valget er det første i sitt slag i verden, og alt tyder på at det ble en suksess. Eneste skår i gleden er at folk som bruker Firefox eller Safari, eller en annen plattform enn Windows (Linux, mac etc.) ikke fikk delta.

Valg-applikasjonen som brukes er nemlig bundet opp til Windows og Internet Explorer. Noe som nok ville blitt en mindre skandale i Norge eller et annet land med en aktiv anti-Microsoft lobby…

Kilde:
Wired.com