Annonse


– Fjern barneporno innen seks timer

Italienske myndigheter innfører nå drastiske tiltak for å komme barnepornoen på nettet til livs. En ny lov setter en frist på seks timer for internettleverandører og serveradmistratorer når det gjelder å fjerne barneprono. Loven trer i kraft med umiddelbar virkning.

Kan bli hardt straffet

Fristen gjelder fra den eller de som er ansvarlige for serveren får vite om at materialet ligger hos dem. Straffen for å ikke foreta seg noe dersom man blir gjort oppmerksom på forholdet er hard.

Man risikerer å bli dømt etter den allerede eksisterende barnepornoloven i landet, som har en svært vid strafferamme.

Kilde:
Reuters.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse