GRATIS? Hvis lovforslaget blir vedtatt blir det skolenes ansvar å holde elevene med bærbar PC.

Annonse


Foreslår gratis PC-er i videregående skole

I forbindelse med at det blir innført gratis læremidler i videregående opplæring, foreslår Kunnskapsdepartementet at skoleeier ikke skal ha adgang til å pålegge elever å anskaffe bærbar PC.

Hittil har departementet lagt til grunn at det ikke er i strid med opplæringsloven at skolene kan pålegge en elev å holde seg med bærbar PC så lenge elevenes utgifter til læremidler totalt sett ikke øker.

Når gratis læremidler blir innført, betyr det at fylkeskommunene skal være ansvarlig for at elevene får nødvendige trykte og digitale læremidler, understreker departementet.

Forslaget om at også PC-er skal være gratis kommer fram i høringsutkastet til opplæringsloven som Kunnskapsdepartementet har sendt ut.

(©NTB)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse