Luftforsvaret blokkerer så godt som samtlige blogger.

Annonse


– Irak-blogger truer sikkerheten

På nettet kan du følge kampene i Irak på nært hold, gjennom øynene og pennen til hundrevis av soldater som er utstyrt med PC og nett i felten. Det skal være 1200 aktive amerikanske bloggere rundt om i skyttergraver, i tanks og forlegninger i det okkuperte landet der stadig færre profesjonelle presssefolk våger seg inn.

Egen konferanse

Milbloggerne, som de kalles, avholdt til og med sin egen konferanse i Washington i april, der problemstillinger rundt sikkerhet kontra ytringsfrihet ble diskutert.

Nå vil offiserene ha slutt på det de mener kan være ureglementert bruk av hærens elektroniske utstyr. Derfor går de nå gjennom alt materiale i soldatbloggene som de mener kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.

– Verre med Web 2.0

– Løsmunnethet senker skip. Slik har det vært helt siden den annen verdenskrig, og det har ikke forandret seg, sier oberstløytnant Stephen Warnock til Wired.com.

Annonse


Han får overraskende nok støtte fra en av de militære veteranbloggerne, den pensjonerte offisieren Matthew Currier Burden. Han mener at trusselen vil øke når soldatene kan ytre seg i tilnærmet sanntid og få respons fra leserne på direkten med Werb 2.0-teknologi. MySpace er et eksempel på bruk av Web 2.0.

– Når Web 2.0 kommer til det militære og soldater bidrar med innhold til disse brukebaserte nettstedene, kommer vi til å få problemer, sier Burden.

Her er to eksempler på soldatblogger fra Irak:
Tankerbrothers.com
The Blog Of War

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse