Hopp til navigasjon Hopp til innhold

YouTube ikke lenger «YourTube»

Om du legger ut filmene dine på YouTube er de ikke lenger dine. Nettstedet overtar rettighetene til bruk på sitt område.

YouTube er sammen med Google Video det mest brukte nettstedet for folk som ønsker å legge ut videoene sine på nettet.

Endring i reglene

Uten å lage noe stort nummer av det, har det populære nettstedet nå endret vilkårene for bruk av tjenestene sine. Mens det fortsatt heter at den enkelte opphavsmann beholder rettighetene til det de legger ut, heter det nå i tillegg:

…by submitting the User Submissions to YouTube, you hereby grant YouTube a worldwide, non-exclusive, royalty-free, sublicenseable and transferable license to use, reproduce, distribute, prepare derivative works of, display, and perform the User Submissions in connection with the YouTube Website…

Noe som på norsk skulle bli:
Ved å overlevere brukeroverdragelsen til YouTube gir du hermed YouTube en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, royalti-fri, underlisensierbar og overførbar lisens til å bruke, reprodusere, distribuere, lage verk på grunnlag av, vise fram og utøve brukeroverdragelse i samband med YouTubes nettsted..

Amerikansk finjuss

Foran denne passusen står det: For clarity, you retain all of your ownership rights in your User Submissions. (For å gjøre det klart: Du beholder alle eierrettigheter i din brukeroverdragelse.).

Hvilket med alle forbehold om mangelfull innsikt i amerikansk juss skulle bety at du beholder retten til alt annet enn bruk på YouTube, mens YouTube gjør som de vil med filmen din så lenge det skjer i deres regi.

Tidligere har det blitt kjent at reglene kan tolkes slik at YouTubes bo overtar rettighetene til brukernes materiale i fall de skulle gå konkurs.

Stikkord: internett, lydogbilde