Google earth ørland flystasjon

Annonse


Forsvaret vil stoppe Google

Google earth ørland flystasjonSpesielt bekymringsverdig for Forsvaret er det at personer med kjennskap til anlegget har postet sensitiv informasjon på Googles tjeneste. Nå vurderer man straffeforfølgelse dersom vedkommende blir avslørt.

Kjente ikke til Google Earth-posting

Folk som søker opp Ørland hovedflystasjon på Google Earth vil finne at bildene av flystasjonen er langt mer detaljerte enn området rundt. Dette skyldes blant annet at Google innhenter satelittbilder etter hvert som de blir tilgjengelige. Dersom noen bestiller detaljerte bilder av et område, blir de dermed også tilgjengelige for Google.

Verken ledelsen ved hovedflystasjonen eller Forsvarets Sikkerhetstjeneste har vært kjent med detaljrikdommen i bildene, eller at bildene nå er påført sensitive opplysninger om hva som befinner seg inne på stasjonen.

– Reagerer på detaljopplysninger

– Vi reagerer spesielt på detaljopplysninger om anleggene. Dette er ikke en del av avtalen. Vi er bekymret over denne utviklingen, men kan gjøre lite med bildene. Luften er for alle, sier pressetalsmann Morten Rosenlund ved Ørland hovedflystasjon til Adresseavisen.

Annonse


Nå vil forsvaret vurdere straffeforfølgelse etter Lov om forsvarshemmeligheter av 1914, dersom de finner ut hvem som har postet de hemmelige opplysningene på Google Earth. Denne har en strafferamme på opptil ett års fengsel. Forsvaret vil også vurdere å ta opp saken med justis- og utenriksdepartementet.

Google earth ørland flystasjon

Vil bli bedre på kamuflasje

ITavisen har tidligere skrevet om andre land som krever restriksjoner på bilder Google legger ut. Norge har imidlertid skrevet under på avtalen Open Skys, som regulerer satellittovervåking. Google er fortsatt langt innenfor den rammene som er lagt av avtalen.

Til tross for at hvem som helst kan bruke Google Earth, vil forsvaret opprettholde fotoforbudet ved en den militære anlegg. I tillegg sier sikkerhetsoffiser Geir Mathisen i Forsvarets Sikkerhetstjeneste at denne saken tydeliggjør behovet for å bli bedre på kamuflasje på bakken.

Viktig anlegg

Ørland hovedflystasjon ligger helt syd på Fosenhalvøya ved utløpet av Trondheimsfjorden og er en av de viktigste anleggene I det norske luftforsvaret.

Google earth ørland flystasjon

Kilde:
Adresseavisen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse