Dommer

Annonse


Svensk fildelingssak avvist

DommerEtter rettens beslutning om å avvise straffesaken mot en enkelt fildeler, tolker aktor beslutningen som en klar beskjed om at enkeltstående fildelere som ikke har profittmotiv, bare kan idømmes bøter.

Dermed forsvinner det påtalemessige grunnlaget for å spore IP-nummer, som bare kan gjøres ved forbrytelser og ikke forseelser. Aktor Håkan Roswall mener at dommen, dersom den blir stående, vil gjøre det umulig å spore private fildelere.

Fikk dagsbøter

Saken gjelder en 27 år gammel mann som i november i fjor i Sollentuna Tingsrätt ble dømt til 80 dagsbøter for å ha gjort filmen Den tredje vågen tilgjengelig på et fildelingsprogrammet DC++. Mannen innrømte forholdet, og det fantes tekniske bevis.

Mannen ble anmeldt av det byryktetede Antipratbyrån, som hittil meldt 150 fildere til politiet etter at Sverige skjerpet sin lovgiving i tråd med et EU-direktiv om opphavsrett.

Annonse


– Ikke kommersielt

Dommen blir anket av påtalemyndigheten, som nå har grunn til å være skuffet. Dommeren i Hovrätten sier nemlig at det ikke er mulig å bruke straffretten på slike saker. Bøter er dermed strengeste reaksjon dersom den ulovlige filmdistribusjonen ikke skjer i kommersielt øyemed.

– Tiltalen gjaldt et tilfelle der en person i løpet av en enkelt dag gjorde en film tilgjengelig i et fildelingsnettverk. Ikke noe annet fantes i tiltalen. Forarbeidene er helt klare på disse punktene: Det skal bare i grovere tilfeller gis fengselsstraff. Her fantes heller ingen kommersielle interesser, sier fungerende hovrettsasessor Adrian Engman ved Svea Hovrätt.

– Om man vil få has på enkeltindivider kreves en lovendring. Loven ser ut som den gjør og det er politikernes sak å endre den, konkluderer aktor Roswall.

Kilder:
TV4.se
Expressen

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse