Annonse


Desember-resultatene fra Speedometeret

Først må vi bare beklage ovenfor de som opplevde noe teknisk trøbbel med Speedometeret i desember. Vi har nemlig flyttet ITavisen over til nye servere, og dette har dessverre medført at noen av tjenestene våre har vært utilgjengelig i korte perioder.

Likefremt kan vi nedenfor presentere resultatene fra over femti tusen målinger utført ved utløpet av 2005.

For å bli med på Norges største bredbåndstest:

[ TRYKK HER FOR Å SJEKKE LINJEKAPASITETEN DIN ]

Annonse


Speedometeret vårt sanker inn målingsresultater fra bredbåndskunder over hele landet. Resultatene burde gi en god indikasjon på hvem som gir mest båndbredde for pengene, og kan være en hjelp når du vil se om du faktisk får det kruttet du betaler for.

Likevel er det viktig å være klar over at en mengde faktorer spiller inn på nøyaktigheten av målingene, noe som spesielt kan gi seg utslag hos de med mangfoldige megabits båndbredde. Også de med lavere båndbredder kan oppleve unøyaktige målinger med Speedometeret, men da skyldes det ofte først og fremst at brannmur, antivirusprogrammer, chatteprogrammer og andre bakgrunnsprogrammer «stjeler» kapasiteten.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse