iPod-forbud blir opphevet

iPod nano

iPod Video sortRiksadvokat Philip Ruddock sier at myndighetene neste år vil gjøre loven romsligere, slik at vanlige brukere ikke blir kriminalisert når de overfører sin musikk og sine filer og TV-programmer til MP3-spillere, videopptakere eller bærbare mediespillere.

Innser tabben

Dette har hittil vært totalforbudt i Australia. I praksis har dette betydd at Australias 100 000 iPod-eiere med et pennestrøk er gjort til forbrytere. Likevel har ingen slike «forbrytelser» blitt straffeforfulgt så langt, selv om politiet sier de tar alle anmeldelser av denne typen alvorlig.

Nå har politikerne innsett at det verken er mulig eller ønskelig å håndheve et kopieringsforbud. Derfor skrinlegger de den delen av loven som hindrer vanlige borgere å kopiere til eget bruk.

Annonse

Innfører unntak

– Vi bør ikke behandle vanlige australiere som ønsker å bruke teknologi til å nye opphavsbeskyttet materiale de har skaffet seg på lovlig vis som forbrytere så lenge dette ikke skader underholdningsbransjen, sier en talskvinne for riksadvokat Ruddock.

Han vil nå innføre unntak i eksisterende lovgivning som ivaretar dette. I henhold til australsk lov kan endringen skje uten nytt vedtak i nasjonalforsamlingen.

Følger Canada

Australia følger i så måte Canada, som også har lempet på sine i utgangspunktet svært strenge kopieringslover.

I Norge ble det fra den 17. juni i år forbudt å laste opp eller ned opphavsbeskyttet materiale, mens det fortsatt vil være tillatt å kopiere til eget bruk, både til harddisk, CD, DVD og bærbare enheter.

Strengt i EU

Det er imidlertid et åpent spørsmål om EU i lengden vil godta at Norge har såpass liberale lover. I Europa for øvrig er lovene langt strengere, slik de er i USA.

Unntaket er Frankrike, der det like før jul ble politisk flertall for å tillate fildeling.

Kilde:
Entertainment.news.com.au

Annonse
Annonse