senterpartiet.no

Annonse


Offentlig bredbåndsstøtte

senterpartiet.noDe foregående regjeringer – både av borgerlig og sosialistisk farge – har for en stor del overlatt bredbåndsutbyggingen til markedet.

Distrikts-tiltak

Dette blir det etter alt å dømme en forandring på med den nye koalisjonsregjeringen med Sp, SV og Ap.

På den påtroppende regjeringens pressekonferanse på Soria Moria i dag trakk Senterpartiets leder Åslaug Haga spesielt fram at det vil bli bevilget offentlige midler til bredbåndutbygging i distriktene.

Sp-kjepphest

Senterpartiet foreslå i 2000 å bevilge tre millarder kroner over statsbudsjettet til bredbåndsutbygging. Og tidligere kommunalminister Odd Roger Enoksen (Sp) snakket i den første Bondevik-regjeringen varmt om «den digitale allemannsretten».

I dag er bredbåndsforbindelse ganske godt utbygget, om man regner i antall mennesker som har tilgang. Men måler man geografisk, er det ennå mange områder som ikke har noe raskere enn ISDN.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse