Piratfilm

Annonse


Kino-pirat tilstår

PiratfilmSalisbury kan dermed bli den første som blir dømt etter USAs nye, strenge Family Entertainment and Copyright Act, der slik filming i klartekst forbys.

Video-opptak

Piratkopier av kommende filmer lagers ofte ved at noen tar opp filmen på en prøvevisning. Verktøyet er et helt vanlig digitalt videokamera av den typen millioner bruker for å forevige familien.

Selv om kopiene har dårlig bilde- og lydkvalitet, er det viktigste poenget at man får sett filmen før premieredagen. Når slike kopier legges ut på fildelingsnettene, er interessen som oftest høy.

Straffes hardt

USA har valgt å legge den nye loven inn under straffeloven, som kan gi svært streng reaksjon fra dommerne i sakene.

Annonse


Kritiske røster har hevdet at slike drakoniske tiltak ikke er veien å gå for å skape respekt for opphavsretten – snarere tvert i mot.

Kilde:
News.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse