Skole-PC

Annonse


Flere PC-er i skolen

Skole-PCI snitt er det nå 6,5 elever per PC i grunnskolen, mot 7,8 i 2003. Tilsvarende tall for der videregående skoler er 2,5 elever mot 3,5 i 2003. Det viser en undersøkelse gjort av Utdanningsdirektoratet.

I tillegg til at skolene har flere PC-er per elev, er internettilgangen bedret. 80 prosent av PC-ene i grunnskolene er koblet opp mot internett. I videregående skole er tallet 97 prosent.

PC-dekningen øker med elevenes alder. Barnetrinnet (opp til 7. klasse) har dårligere PC-dekning enn ungdomstrinnet (8.-10. klasse), mens videregående skole kommer best ut.Det er fortsatt både grunn- og ungdomsskoler som ikke har internettilgang for elevene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse