Hopp til navigasjon Hopp til innhold

EU-bibliotek mot Google

Fem av verdens største biblioteker har avtale med Google om digitalisering av bøker. Nå svarer 19 europeiske biblioteker med et eget prosjekt.

Google Scholar
Prosjektet vil bli støttet av gigantfond på flere millioner euro fra EU. Bibliotekene som er med i prosjektet hører hjemme i Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Italia, Litauen, Luxembourg, Nederland, Polen, Slovenia, Slovakia, Spania og Sverige.

Flere blir med

I tillegg har det prestisjetunge British National Library i London gitt sin tilslutning til prosjektet, men har ikke formelt undertegnet oppropet fra de 19 som vil slutte seg til EU-planen. Både Kypros, Malta og Portugal vil trolig også slutte seg til.

Sammen blir alle de europeiske bibliotekene en solid motvekt til Googles-prosjekt, som er 100 % anglomaerikansk. Så langt er Bodleian-biblioteket i Oxford det eneste i Google-buketten som ligger utenfor USA.

Kilde:
Deutsche Welle Online