Giske sier ja til MP3-lov

dna.no

dna.noGiske profilerte seg høyt mot lovforslaget da det ble kjent 11. februar i år. Etter alt å dømme har han fått en belæring i opphavsrettsjuss og Norges forhold til EU av sine partifeller på Stortinget. For nå har han snudd.

Tar ikke dissens

– Vi må ha regler som er fornuftige og samtidig innenfor EU-direktivet, sier Giske til Aftenposten.

Han sier det er lite sannsynlig at Arbeiderpartiet vil ta dissens i forhold til EU-direktivet.

Annonse

Vil gå gjennom

Dermed er det så godt som sikkert at lovforslaget vil gå igjennom mer eller mindre uendret. I så fall vil det tre i kraft på nyåret 2006.

Loven forbyr både opp- og nedlasting av ulovlig kopiert materiale via fildelingsnettverk. I tillegg blir det forbudt å kopiere fra CD-plater som har såkalt «effektiv kopisperre». Det vil i praksis si at du ikke kan bryte sperren for å legge innholdet på en CD-plate du har kjøpt over på din MP3-spiller.

Sterke reaksjoner

Loven har vakt sterke reaksjoner. Sentrale politifolk har sagt den vil bli umulig å håndheve, og at den kriminaliserer en hel generasjon ellers lovlydig ungdom.

Deler av platebransjen har også uttrykt skepsis til forslaget. De ønsker at folk skal få lov til å nyte musikk de kjøper på MP3-spillerne sine.

Annonse
Annonse