Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Norsk patent skal stoppe pirater

Det norske selskapet Elling Innovations har verdenspatent på en ny type kopisikring. Nå håper de på interesse fra store selskaper.

Låst cd 2
I følge prosjektleder Kjell Weiss-Andersen jr i Elling Innovations tar selskapet sikte på å få tungvektere som Disney, Microsoft og Sony interessert i teknologien.

Disney, Sony og Microsoft

– Vi har allerede etablert kontakt med et ledende Venture Capital selskap i Genève, som har kontakter mot bl.a Microsoft, Disney, Sony Venture og andre, skriver Weiss-Andersen jr. i en e-post til ITavisen.no.

Han vil ikke røpe detaljene i hvordan systemet fungerer før selskapet har sluttført sine samtaler i Genève.

– Ingen hull

Innledningsvis skrev ITavisen.no at systemet baserte seg på fysiske hull i disken, som en slags godkjenningsmekanisme som CD- eller DVD-spilleren måtte ha for å kunne spille den.

I følge Weiss-Andersen savner denne beskrivelsen ethvert grunnlag i virkeligheten. Dette på tross av at vi fikk bekrefet framstillngen av selskapets oppfinner Tom Ellingsen, som leste gjennom atikkkelen etter at den ble publisert.

I patent-dokumentet ( CA2468484AA) står det følgende:

Bruk av en optisk informasjonsbærer slik som en CD-ROM er begrenset til å lesing og lagring av sit innhold på én enkelt datamaskin-enhet ved å fjerne et sikkerhetselement som er bundet opp til en del av informasjonen eller databærende strukturer som er nødvendig for å sette damaskin-enheten i stand til å fullføre lesing og og lagring av informasjonen på disken. Ved å legge en unik, hemmelig identifikasjonskode som finnes på sikkerhetselementet, blir datamaskin-enheten i stand til å gjenoppta og fullføre lesing- og lagringsoperasjonene, mens de påfølgende forsøkene på å lese og lagre operasjonene med en annen datamaskin-enhet vil mislykkes på grunn av at konrolldata som er modifisert av kontrollenheten ikke er tilgjengelig.

(Use of an optical information carrier such as a CD-ROM (1) is limited to reading and storing of its content in a single computer device by detachment of a security member (9) bonded to a part (8) of the information or data carrying structures storing control data needed for enabling the computer device to complete reading and storing of the information on the disk. By entry into the computer device of a unique secret identification code carried by the security member (9) the computer device is enabled to resume and complete the reading and storing operations, whereas subsequent attempts of reading and storing of the information with a different computer device will fail due to the unavailability of the control data modified by detachment of the security member (9). )

Hindrer flytting av data

Systemet skal fungere både med stuespillere og ROM-stasjoner i PC og Mac. Det kreves ikke nye spillere, og bare mindre justeringer i dagens produksjonsutstyr må til.

Systemet skal i følge bakmennene også kunne hindre at innholdet på platen flyttes over til harddisken, unntatt ved lovlig installasjon fra programvaredisk.I første omgang er det DVD-plater med film og spill-CDer selskapet tar sikte på å kopibeskytte på denne måten.

Først for programvare og spill

Konseptet er i første omgang myntet på konsumentmarkedet for ordinære software og spill, men løsningen vil også bli tilgjengelig for musikkmarkedet når de største aktørene i dette markedet lanserer neste generasjons CD/DVD spillere.

I følge Weiss-Andersen jr. holder selskapets oppfinner Tom Ellingsen også på med et system som vil beskytte mot ulovlig nedlasting fra nettet.

– Den forventer vi oss meget av, skriver han.

Stikkord: lydogbilde, spilltester