VCDQuality.com

Annonse


Sjekker kvalitet på piratvare

VCDQuality.comDet er nemlig høyst usikkert om nettstedet bryter noen lov når de bare legger ut tilsynelatende nøktern informasjon om den tekniske kvaliteten på filmkopiene som kan lastes ned via fildelingsnettverkene.

Neppe ulovlig

Nettstedet brukes også til å diskutere kvaliteten, og det er tydelig at bidragsyterne både er erfarne og kunnskapsrike når det gjelder piratfilm på nettet.

Det springende punkt i de fleste land er om nettstedet eller mediet oppfordrer til ulovlige handlinger. Om det ikke skjer, må opplysningene anses som like lovlige som for eksempel en nøktern reportasje om en kriminell handling i en avis.

Vanskelig å stenge

Dermed blir VCDQuality.com vanskelig å stenge, siden det verken ligger pekere til nettsteder der filmene kan hentes eller annen informasjon som kan sette de som vil ha gratis, ny film på sporet.

Annonse


De fleste av leserne vet imidlertid godt hvordan de skal søke opp filmene. De mest attraktive objektene – slik som de aller nyeste filmene og til og med filmer som ennå ikke har hatt offisiell premiere – er i første omgang bare tilgjengelig for en engere krets.

Lukket krets

En tidligere insider som nå jobber som privatdetektiv for filmbransjen, Bruce Forest, sier at det i visse tilfeller kan ta år før du blir tatt inn i varmen i et slikt nettverk av private FTP-servere og krypterte filer.

Det tar likevel ikke så lang tid før «godbitene» lekker ut til menigmann via de store, åpne fildelingsnettverkene.

Skjulte spor

Filmbransjen prøver å ramme fildelingsnettverkene juridisk, men foreløpig med lite hell. Formidlere som SuprNova og TorrentBits har imidlertid lagt ned, visstnok av andre årsaker.

Men de mange små bitene av videofiler som ligger ute på nettet og ved hjelp av «blinde» fildelingssystemer til slutt settes sammen til en film på sluttbrukerens PC, er vanskelige å spore opp. Opphavet og formidlingsleddene er godt skjult.

Som kampen mot narkotika

Kilder i bransjen sammenligner kampen mot fildeling med kampen mot narkotika. De erkjenner at den aldri kan vinnes, så målet må være å begrense vekst og rekruttering.

Og kanskje er ikke sammenligningen så dum. For på 1970-tallet eksisterte det en nærradiostasjon i Amsterdam der man som en el av nyhetstilbudet leste opp gjeldende kvalitet og gatepris på hasj. Uten at myndighetene kunne gjøre noe…

Kilder:
VCDQuality (ITavisen.no tar intet ansvar for virus/spionvare eller annet ulovlig/skadelig innhold som måtte ligge på eksterne nettsteder)
Yahoo News/AP.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse