Microsoft

Annonse


Rakker ned på egne produkter

MicrosoftDette går fram av et 300 sider langt EU-dokument som ble offentliggjort onsdag.

– For dyrt å bytte

I dokumentet blir det sitert friskt fra intern Microsoft-mail som viser at selskapets ledelse er omtrent like entusiastisk overfor egne produkter som en gjennomsnittlig Mac-fanatiker eller Linux-tilhenger.

I et notat sendt via e-post til Bill Gates fra Aaron Contorer (sjef for Microsofts programmeringsspråk C++) heter det i følge News.comblant annet:

Det er kostnadene ved å skifte plattform som har gitt kundene våre tålmodighet til å holde ut med Windows gjennom alle våre feil, drivere fulle av bugs, de høye driftsomkostningene, vår tidvise mangel på sexy visjoner og mange andre problemer.

Annonse


Kundene vurderer fortløpende andre plattformer, men det ville være så mye arbeid å skifte at de håper at vi forbedrer Windows slik at de slipper.

– Død uten Windows

Det sterkeste er likevel den kjente Microsoft-toppentoppsjefen (senior vice president) Bob Muglias melding til avdelingen for utviklingsverktøy, datert 16. august 1996:

Kort sagt: Uten den eksklusive rettigheten som kalles Windows API ville vi ha vært død for lenge siden.

Microsoft har valgt å ikke kommentere utsagnene direkte, men mange tolker deres kommentar til EU-kommisjonens kjennesle som en «føre var»-handling før EU-dokumentet med de avslørende e-brevene ble offentliggjort.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse