Hacking datainnbrudd ill.

Annonse


– 7 av 10 ansatte stjeler data

Hacking datainnbrudd ill.Norske Ibas har gjennomført en undersøkelse blant fire tusen arbeidere i små og store britiske bedrifter, og sier de har avdekket utstrakt datakriminalitet i form av tyveri hos hele 7 av 10 ansatte.

– Ifølge undersøkelsen i England har 69.6 prosent av ansatte i privat og offentlig sektor stjålet bedriftsdokumenter og informasjon fra sin forrige arbeidsgiver. Selv om vi ikke kan dokumentere tilsvarende tall i Norge og Norden, er det ingen grunn til å tro at vår verden er annerledes, sier Svein Y. Willassen, dataetterforskningssjef i Ibas AS.

Tar med seg bedriftens data

«Tyveriene» Ibas beskriver dreier seg som regel om ansatte som tar seg med elektronisk informasjon videre når de skifter jobb.

– Selgere tar med seg kundelister og presentasjoner, og teknisk ansatte tar for eksempel med seg kildekoder og brukerveiledninger. Dette er ofte materiale det er fristende å benytte i sin nye arbeidsplass, sier Willassen til ITavisen.no.

Økokrim tror ikke på tallene

Økokrim har liten tro på at tallene fra Ibas stemmer, men bekrefter at de mottar stadig flere henvendelser fra bedrifter som er bekymret for akkurat disse situasjonene.

– Jeg tror ikke på at 70 prosent av arbeidsstaben stjeler fra arbeidsgiver. Men det er et økende problem at arbeidsgiveren mangler profesjonalitet i å sette klare retningslinjer og rutiner for håndtering av elektronisk informasjon. Dette kan igjen føre til situasjoner hvor ansatte utilsiktet bryter reglene, sier økokrims førsteadvokat Inger Marie Sunde.

Dataetterforskningssjef i Ibas og forhenværende Økokrim-ansatt Stein Willasen mener 7 av 10 ansatte i Norge stjeler dokumenter og informasjon fra sine arbeidsgivere.

Datakrim på opptur

Ibas, heleid av norske Norman ASA, har først og fremst datarekonstruksjon og -sletting som største forretningsområde. Men siden selskapet begynte med etterforskning av datakriminalitet i 2001 har de sett en jevn økning av henvendelser fra bedrifter som ønsker å få få sine servere og datamaskiner gjennomsøkt for spor etter hva de ansatte egentlig foretar seg.

– Først og fremst kommer folk til oss for å finne ut hva som har skjedd, og for å få eventuelle bevis. For eksempel når programmereren tar med kildekoden til et av selskapets programmer i det han slutter, og implementerer løsningen hos konkurrenten. Du kommer lengst med politianmeldelse hvis du kan dokumentere hva som har skjedd, sier Willassen, men poengterer samtidig at mange saker heller ender i forlik eller sivile søksmål.

– Rutinene må innskjerpes!

Ibas undertreker at bedrifter generelt må skjerpe seg, og være tydeligere og strengere på hvordan elektronisk informasjon skal behandles.

– Bedriftene må stramme inn interne rutiner og sikre at hver ansatt vet hvilke følger det kommer til å få hvis de blir tatt i å stjele sensitiv informasjon, sier eks-kriminaletterforsker Göran Fornbrandt, som nylig ble ansatt i Ibas Sverige.

Økokrim er ikke like ivrige som Ibas i å stemple ansatte som tyver, men samstemmer i appellen til bedrifter om å tydeliggjøre og definere sine datarutiner og -regler for de ansatte.

– Det er mye potensiale for å innlede straffeforfølging i slike saker. Hvis bedrifter er flinkere i å opprette klare rutiner og regler skaper det et bedre grunnlag for anmeldelser, sier Sunde til ITavisen.no.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse