ADSL ill 2

Annonse


Lover 9 av 10 bredbånd

ADSL ill 2Det kan virke noe påfallende at Telenor lover utbygging samme dag som Stortinget holder høring om bredbåndsmeldingen. Telenor forsikrer at det er helt tilfeldig.

Redd for regulering

– Markedet er nå så modent, teknologien så bra og prisen på det tekniske utstyret så redusert at vi tør legge dette på bordet, sier Telenors Norges-sjef Morten Karlsen Sørby til Dagens Næringsliv.

Tore Aarønæs i analyseselskapet Norsk Telecom mener Telenor er redd for at det kan bli innført prisregulering på bredbåndsteknologien ADSL. Telenor selger i dag ADSL som et grossistprodukt til konkurrenter uten prisreguleringer, noe som er innført for både fast- og mobiltelefoni.

Økt konkurranse

Dersom det kommer et krav om kostnadsorientert priser, vil også konkurransen på ADSL øke.

Annonse


Selskapet er også engstelig for at kommunene bygger opp egne infrastrukturer som konkurrerer med Telenors tilbud. I tillegg tar mange konkurrenter opp kampen mot den gamle monopolisten.

I dag kan 67 prosent av befolkningen koble seg på nettet med bredbånd. Best dekning er det i bymessige strøk. Som fylke kommer Nord-Trøndelag dårligst ut med bare 38 prosents dekning.

NPS

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse