DVD-saken

Annonse


DVD-Jon frikjent igjen

DVD-sakenDette skriver VG.

Johansen var i følge avisen selv ikke til stede da dommen ble avsagt i Borgarting lagsmannsrett mandag ettermiddag.

Rask dom

Forsvarer Halvor Manshaus var overrasket over at dommen kom så raskt. Den var ikke ventet før utpå nyåret.

Lagmannsretten slår i likhet med Oslo Tingrett for ett år siden fast at det i Norge er fullt lovlig å kopiere egne DVD-filmer til eget bruk.

Annonse


Heller ikke medvirkning

Retten slo også fast at Johansen ikke kan dømmes for medvirkning til andres bruk – eventuelt misbruk – av programmet deCSS, som tar bort kopisikringen filmbransjen legger på DVD-filmer og dermed gjør det mulig å kopiere dem til harddisk og tommme DVD-plater.

Selv om han måtte har vært klar over at programmet kunne brukes til å kopiere DVD-filmer, kan det ikke føres bevis for at han ønsket å gjøre det lettere for andre å kopiere og distribuere ulovlige DVD-kopier, heter det i dommen.

Det er imidlertid ikke sikkert at saken nå er endelig slutt. Aktor Inger Marie Sunde sier til NTB at hun ikke vil utelukke at saken ankes.