DVD-saken

Annonse


DVD-Jon frikjent igjen

DVD-sakenDette skriver VG.

Johansen var i følge avisen selv ikke til stede da dommen ble avsagt i Borgarting lagsmannsrett mandag ettermiddag.

Rask dom

Forsvarer Halvor Manshaus var overrasket over at dommen kom så raskt. Den var ikke ventet før utpå nyåret.

Lagmannsretten slår i likhet med Oslo Tingrett for ett år siden fast at det i Norge er fullt lovlig å kopiere egne DVD-filmer til eget bruk.

Annonse


Heller ikke medvirkning

Retten slo også fast at Johansen ikke kan dømmes for medvirkning til andres bruk – eventuelt misbruk – av programmet deCSS, som tar bort kopisikringen filmbransjen legger på DVD-filmer og dermed gjør det mulig å kopiere dem til harddisk og tommme DVD-plater.

Selv om han måtte har vært klar over at programmet kunne brukes til å kopiere DVD-filmer, kan det ikke føres bevis for at han ønsket å gjøre det lettere for andre å kopiere og distribuere ulovlige DVD-kopier, heter det i dommen.

Det er imidlertid ikke sikkert at saken nå er endelig slutt. Aktor Inger Marie Sunde sier til NTB at hun ikke vil utelukke at saken ankes.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse