nedlasting

Annonse


Nedlasting lovlig i Canada

nedlastingDette ble fredag slått fast i en juridisk betenkning fra det kanadiske opphavrettsorganet Copyright Board Of Canada.

Forbudt å dele

I følge betenkningen er fungerer den kanadiske loven akkurat som den norske: Du kan kopiere og laste ned til privat bruk, men ikke tilby musikk du har kjøpt eller lastet ned gratis til andre – bortsett fra folk du kjenner eller er i slekt med.

Dermed er det ulovlig å gjøre musikksamlingen på harddisken tilgjengelig for allmennheten via nettet.

Ulikt EU og USA

Både kanadisk og norsk lov står i kontrast til både den amerikanske DMCA (Digital Millenium Copyright Act)-loven og EUCD-direktivet (European Union Copyright Directive) fra EU. I begge lovene blir det slått fast at man ikke har rett til å kopiere eller laste ned dersom opphavsmannen ikke uttrykkelig har gitt tillatelse til det.

Trolig blir dette også loven i Norge siden vi som EØS-land er nødt til å følge EUs lovgivning på dette som på andre områder.

Annonse


Annonse