Telenor Kompis-tjeneste

Annonse


Telenor dropper bindingstid

Telenor Kompis-tjenesteDette melder Aftenposten.no.

Dermed blir det bare 12 måneders abonnement som tilbys sammen med subsidierte telefoner framover.

Endring pris

Konflikten mellom forbrukermyndighetene og mobilselskapene har i lang tid vært nokså fastlåst. Et annet stridseple er spørsmålet om endringer av prisen i bindingstiden.

Både Telenor og NetCom hevder de har rett til å endre vilkårene i bindingsperioden, stikk i strid med Forbrukerombudets innstilling.

Oppsigelses-gebyrer

Også gebyrene for å si opp abonnementet i bindingstiden er under press. Her har NetCom sagt seg villige til å nedjustere oppsigelsesbeløpet kvartalsvis, men ikke månedlig. Telenor vil på si side gi kundene mulighet til å si opp avtalen gebyrfritt ved vesentlige, men ikke mindre ved prisøkninger.

Forbrukerombudet har imidlertid godt håp om å komme til enighet med teleselskapene også på disse punktene.

– Vi har sett fra tidligere saker i ulike bransjer at ting har en tendens til å falle på plass. Det er et forhandlingsspill som pågår fra deres side også, så det er ikke utenkelig at vi blir enige. Jeg håper at vi kommer til en enighet og slipper en mer tilspisset situasjon enn nødvendig, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon til Aftenposten.

Annonse


Annonse