Nokia-piratbatteri

Annonse


Ny test frikjenner Nokia

Nokia-piratbatteriElektricitetsrådet testet 14 batterier av typen BLC-2 og BMC-3, og batteriene ble kjøpt i fire ulike tele-, elektronikk- og kontorutstyrsforretninger. Alle batteriene var merket med Nokia og ble solgt i Nokia-emballasje.

Fire var falske

Før testen tok til fikk Nokia undersøke om batteriene var originale, og fire ble plukket ut som forfalskninger. Nokia avgjorde dette uten å ta batteriene ut av emballasjen de lå i. Undersøkelsen Nokia gjorde ble overvåket av Elektricitetsrådet, og batteriene var fortsatt uåpnet da de ble levert til et godkjent laboratorium for test.

– Samtlige originalbatterier bestod testen, mens ett uekte batteri begynte å brenne, forteller ingeiør Torben Rahbek i Elektricitetsrådet.

Undersøkelsen ble gjennomført etter at belgiske laboratorieforsøk viste at enkelte batterier til Nokia-telefoner mangler kortslutningssikring. Også i Danmark er det rapportert om et tilfelle der en Nokiatelefon eksploderte.

Kastet i gulvet

Batteriene ble ladet opp og ut i henhold til Nokias bruksanvisning. Deretter ble halvparten av batteriene kortsluttet. Resten av batteriene ble mistet hardt i gulvet 6 ganger (i henhold til standarden) før også disse ble kortsluttet.

Ett av batteriene Nokia hadde utpekt som forfalskning begynte å brenne, mens de øvrige tretten verken eksploderte eller ble for varme.

Frikjent

Som et resultat av undersøkelsen konkluderer det danske Elektricitetsrådet med at problemet med mangel på kortslutningsvern kun finnes på en del forfalskede Nokiabatterier, mens originalbatteriene er ufarlige. De øvrige batteriene vil bli tilbakekalt fra markedet.

En Nokiatelefon kjøpt i Danmark og med det opprinnelige batteriet i, er trolig ufarlig. Men har du byttet batteri, eller planlegger du å gjøre det, skal du være oppmerksom hvis batteriet selges urimelig billig, eller via en alternativ salgskanal, sier Elektricitetsrådet.

Formodentlig gjelder det samme for telefoner og batterier kjøpt i Norge.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse