Annonse


Virus-flom over Kina

Kina har verdens raskest økende Internett-befolkning. i 1997 hadde bare en halv million kinesere adgang til nettet. I dag har tallet steget til 68 millioner, i følge det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Ekstremt høyt

Med nett-tilgangen har også virustrusselen økt. i følge byrået hadde 85 prosent av nettbrukerne problemer med virus på sine maskiner i år. Det mest utbredt viruset var Sobig.F, som rammet om lag en tredel av nettbrukerne.

Tallet, som er ekstremt høyt i forhold til tilsvarende statistikker i Vest-Europa og USA, kan ha sammenheng med at mange virus skal ha sitt opphav i Kina.

Gjennomkontrollert

De to store virusene i år, Sobig.F og MSBlast, er det imidlertid amerikanere som har stått bak.

Annonse


Uansett inneholder tallet en viss ironi. Kinesiske myndigheter driver åpen sensur av folkets nett-tilgang, og den kinesiske delen av Internett er nøye overvåket og kontrollert med mange finurlige, tekniske sperrer mot både sex og politikk.

Men virus klarer de altså ikke å holde ute.

Annonse