splinter cell java

Annonse


– Disse mobiltjenestene tar av!

splinter cell java

Spill

– I dag er spill på mobil bare i sin spede barndom, men dette vil komme til å ta av ganske snart, sier Putkiranta. Først må brukerne finne spillene. Så må de prøve dem. Så må de prøve dem igjen. Til slutt blir det å spille spill på mobilen noe dagligdags. Da blir det også dagligdags å laste ned nye spill eller flere nivåer. Dette kommer til å skje raskt.

WEB

Internett på mobilen har fått en treg start. En del ting må på plass før dette kan løsne skikkelig. Blant annet må telefonene få bedre nettlesere enn det som er vanlig i dag. Nye telefoner som kan vise bilder og har bedre brukergrensesnitt vil endre det inntrykket mange har fått av mobilt Internett etter å ha forsøkt WAP. Nye nettlesere minner mye mer om nettleserne slik brukerne kjenner dem fra PC-verdenen. – Dette løsner når brukerne skjønner at de kan finne det de er ute etter når de surfer på nettet med mobilen, sier Putkiranta.

Bilder

– I fremtiden, det vil si i løpet av et par år, kommer alle til å ha mobiltelefoner som kan ta imot bilder, spår Putkiranta. – Å sende bilder fra mobiltelefon til mobiltelefon er enkelt, men fortsatt mangler du gjerne noen å sende bildene til. Innen utgangen av året vil vi nå kritisk masse for MMS-telefoner, sier Putkiranta, som med det mener at det da vil være så mange MMS-telefoner ute at du kan regne med at de fleste bildene du sender kommer til en telefon som kan vise dem.

Annonse


Film

Den siste av de store tjenestene vil bli film. Musikkvideoer, film-trailere, tegnesterier og TV-programmer vil komme direkte til lomma di, sier Putkiranta. Det er mange måter å formidle denne type mobilt innhold på. Du kan laste ned innslagene du vil se ved hjelp av telefonens nettleser, eller du kan abonnere på MMS-tjenester slik at dette innholdet sendes rett til telefonen din. Du kan også velge å streame TV-innslag eller filmer til telefonen. Da lagres ikke filmen på telefonen, men du ser bildene mens en kontinuerlig strøm av data skyller gjennom apparatet.

Mobilhandel og sikkerhet

Et av de største satsingsområdene innen mobile tjenester, mobilhandel og banktjenester, nevner ikke Putkiranta med et ord. Men at mobiltelefonen vil bli et viktigere verktøy for næringslivet er han ikke i tvil om.

Nokias nye 6600 har SSL og VPN for sikker oppkobling mot bedriftens nettverk. Disse nye funksjonene skal selvsagt også brukes til noe, som for eksempel å gjøre mobiltelefonen til en del av bedriftens intranett.

Adferdsendring

Hvor raskt de ulike tjenestene vil ta av avhenger av flere forhold.

Tilbudet må markedsføres, det må gi brukeren en nytteverdi og oppfattes som interessant. Det må være noe brukeren vil bruke flere ganger fordi han eller hun opplever at det har en hensikt. Og til slutt må det bli en integrert del av hverdagen.

– Først når de nye tjenestene får oss til å endre adferd kan vi si at de er en suksess, sier Putkiranta, og viser til mobil tale og SMS som to slike suksesser.

Annonse